Zeměměřické práce - Michal Hanzlík
O nás

Zeměměřické práce - Michal Hanzlík

Potřebujete geometrický plán pro kolaudaci Vaší stavby? Nevíte, kde máte vlastnické hranice Vašeho pozemku? Nebo potřebujete zaměření skutečného provedení stavby (voda, plyn, kanalizace či el. kabely) s vyznačením věcných břemen?

Naše firma Vám problémy vyřeší.


Díky naší dlouholeté působnosti a znalostem v tomto oboru Vám rádi pomůžeme. Nabízíme Vám komplexní nabídku geodetických prací a služeb.

Výhody našich služeb:
- spolehlivost, kvalita a včasnost
- mnohaletá praxe
- poskytování dobrých rad (zdarma)
- přizpůsobení časovým možnostem klienta
Služby

Geometrické plány:
- rozdělení pozemku
- změnu hranic pozemku
- vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu
- vytyčení vlastnických hranic
- grafické vyjádření rozsahu práva (věcného břemene)
- změnu hranic katastrálního území
- určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
- doplnění katastru o pozemek vedený ve zjednodušené evidenci

Inženýrská geodézie:
- mapování polohopisu a výškopisu
- vytyčování staveb a inženýrských sítí
- geodetická dokumentace realizovaných staveb a inženýrských sítí
- zaměřování výšek

Kartografie:
- digitalizace grafických (papírových map) vektorizace celého nebo částečného obsahu
- zpracování veškerých geodetických prací v digitální podobě, volitelný výstupní formát


Kontaktní informaceZeměměřické práce - Michal Hanzlík
Geodézie okres Most, Litvínov

Adresa:
Martinů 412
436 01 Litvínov 3 - Chudeřín

Mobil:
+420 728 368 786

E-mail:
hanzlik@k-g.cz

Napsat zprávu